Art Dance Underground – INSTÄLLD

”Enligt regeringsbeslut den 11 mars får inga sammankomster med fler än 500 personer genomföras i Sverige, tills vidare. DSF vill därför meddela att alla tävlingar där 500 personer kan tänkas närvara som tävlande, funktionärer, publik etc omedelbart ställs in.
Men i den här allvarliga situationen måste vi även tänka vidare. Därför, och med hänsyn till allas hälsa, dansare och funktionärer, samt de risker som föreligger ber DSF alla medlemsföreningar att omgående överväga att ställa in planerade tävlingar och event oavsett antalet personer, fram till sista maj.”

Art Dance har därför självklart valt att ställa in Art Dance Underground den 21/3 för att minska riskerna med spridning av coronaviruset.

Vi vet att detta är ett tråkigt besked för alla er som sett fram emot vår tävling och hoppas att vi snart kan köra igång med tävlingar igen.