Information gällande anmälan och betalningsvillkor

Anmälan till kurser görs på Art Dance hemsida. För omyndig dansare görs anmälan av målsman. Anmälan gjord av omyndig beaktas ej.

 

Anmälan och persondata

När du gör din anmälan så innebär det att du samtycker till att namn och personnummer registreras i vårt medlemsregister. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din anmälan och betalning. Vi använder endast dina uppgifter i administrativt syfte och för ansökan om bidrag från riksidrottsförbundet och kommunen. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Mer information finns här: personuppgifter

 

Medlemsavgift

Medlemsavgift faktureras årsvis och avgiften uppgår till 100 kr per år oavsett när man blir medlem.

 

Fulltecknad kurs

Skulle kursen vara fulltecknad när din anmälan når oss hör vi av oss till dig och berättar vilka alternativ som finns. Kontakt sker via e-mail, det är därför viktigt att du har angett din e-mailadress vid anmälan till kurs.

 

Kallelse till kurs

Vi skickar ingen kallelse. Om vi inte tar kontakt med dig efter det att anmälan är inskickad så har du en plats på vald kurs. Kontakt sker via e-mail, det är därför viktigt att du har angett din e-mailadress vid anmälan till kurs.

 

Betalning

Betalning av kursavgift görs endast med faktura. Fakturan skickas via mail.

 

Försenad betalning

Påminnelse skickas ut om inte kursavgiften betalas inom några veckor.  Påminnelseavgift är 50 kr.

 

Återanmälan

Inför kommande termin är du är automatiskt återanmäld till de kurser du dansar innevarande termin.

OBS! Detta gäller under förutsättning att alla avgifter är betalda, i annat fall förlorar man sin plats.

Var god maila in uppgifter om du har flyttat eller bytt mailadress.

Rekommendationsbrev lämnas endast ut till de elever där läraren rekommenderar byte av grupp.

 

Avanmälan

Fortsättningskurser – Avanmälan av fortsättningskurs måste ske senast två veckor före uppvisningen. Vid senare avanmälan debiteras full kursavgift.

Barngrupper – Om ditt barn inte vill fortsätta nuvarande kurs nästa termin ska avanmälan göras senast två veckor före uppvisningen. Vid senare avanmälan debiteras 100 kr i avanmälningsavgift.

Avanmälan görs på info@artdance.se och märk gärna med ”Avanmälan”.

 

Återbetalning av kursavgift

Barnkurser – Om ditt barn börjat en kurs men hoppar  av efter första lektionen debiteras endast en lektion och då återbetalas kursavgift vad gäller de återstående kurstillfällena. Efter första kursveckan gäller full kursavgift.

Alla kurser – Vid uppvisande av läkarintyg gällande sjukdom eller skada återbetalas kursavgift vad gäller de återstående kurstillfällena.