Årsmöte

Extra årsmöte onsdagen 18 maj 18:30

För mer information:

https://www.artdance.se/2022/05/02/kallelse-till-extra-arsmote/