Styrelsen kallar härmed till Årsstämma 2024.

Årsstämman hålls den 19 mars kl. 18:30 på övervåningen i samma hus som våra lokaler befinner sig.

 

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna!

 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Art Dance

 

Underlag till årsstämman
Föredragningslista

Årsbokslut 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Stadgar Art Dance 2024

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024