Terminsstart VT 2021

Hej alla Art-Dancare!

Nu har vi äntligen fått till oss all information vi behöver för att kunna ge besked om vårterminen -21.

 

Dans:

Gällande dansen så startar alla kurser på måndag vecka 4 precis som planerat. Schemat på hemsidan är nu uppdaterat och det är de tider och salar som gäller. Alla våra dansare oavsett ålder är välkomna. Precis som förra terminen så är det väldigt viktigt att vi alla följer gällande restriktioner och regler och är noga med att hålla avstånd till varandra och stannar hemma om vi känner oss sjuka. Vi skall också tänka på att komma ombytta och klara så nära lektionsstarten som möjligt, omklädningsrummen är stängda. Vi lämnar också lokalerna direkt efter lektionen. I och med regeln om begränsat antal i våra salar kommer följande grupper att påverkas enligt nedan:

 

Alla Emmas torsdagsgrupper, To5, To1, To2To3 och To4 kommer att dansa i Pingstkyrkans idrottshall. Samma tider som enligt schema och vi har ordnat med musik och speglar i hallen. All lämning och hämtning sker utanför. OBS, flytten till Pingstkyrkan är temporär tills myndigheterna lättar på restriktionerna.

 

Barngrupperna på söndagar, S18, S14, S24 och S25 kommer att delas in i två grupper och kommer att få dansa varannan vecka. Givetvis till en halverad kostnad. Alla ni som har barn i dessa grupper kommer inom kort få ett mail med vilken grupp ert barn tillhör och vilken vecka de kommer att vara här.

 

Skara

Vi inväntar besked från Skara kommun om vi kan ha våra kurser i Stureplan,  hoppas få svar på detta på måndag.

Om inte vi kan ha kurserna på Stureplan kommer vi flytta kurserna tillfälligt till Falköping och behöver då lägga dem på onsdagar då vi har sal ledig.

 

Gymnastik:

Gällande gymnastiken så startar alla kurser på måndag vecka 4, med undantag av barngrupperna för de allra yngsta. (S26 och S27). Schemat på hemsidan är nu uppdaterat och det är de tider som gäller. Gymnastiken byter nu plats, vi kommer nu vara i den nybyggda idrottshallen vid Vindängens skola istället för Mössebergsskolan. Här gäller också att man kommer ombytt och klar i nära anslutning till lektionsstart, omklädningsrummen är stängda. Hämtning och lämning sker utomhus och vi dröjer oss inte kvar i lokalerna än nödvändigt.

 

Kursstarten för S26 och S27 skjuts upp och vi kommer att återkomma när dessa kan starta, förhoppningsvis handlar det bara om några veckor.

 

 

Läs våra regler och restriktioner här.

 

// Art Dance Styrelse