Inbjudan till informationsmöte

På förekommen anledning bjuder vi in till ett informationsmöte gällande föreningen Art Dance tillstånd och framtid.

 

Vid Art Dance årsmöte 220320 saknades förutsättningar för att välja en styrelse för föreningen, vilket innebär att alla styrelseplatser är vakanta. Årsmötet beslöt att föreningens löpande arbete sköts fram till terminsslut, av en arbetsgrupp bestående av fyra personer. Därefter upplöses arbetsgruppen. Ett extra årsmöte kommer att utlysas senast till juni månad för fyllnadsval av alla styrelseplatser.

 

Föreningen är i stort behov av föräldrars engagemang för att kunna driva en verksamhet fortsättningsvis. Gå gärna in på föreningens hemsida och läs om föreningen och vår kursverksamhet för dans och gymnastik.

 

Ni är mycket välkomna till vårt informationsmöte.

 

Datum: 11 april

Tid: 18:00

Plats: Stadsteatern, Hotell Falköping

 

 

Med vänliga hälsningar

 

// Arbetsgruppen.

Carla Da Rocha Johansson

Mattias Karlsson

Ann Sjöstedt Gustavsson

Robert Bergh