Styrelsen kallar härmed till Årsstämma 2023.

 

Årsstämman hålls den 30 mars kl. 18:30 på övervåningen i samma hus som våra lokaler befinner sig.
Styrelsen vill göra medlemmar uppmärksamma på att förslag på ändringar i gällande stadgar kommer vara föremål för röstning. Ändringsförslagen framgår av de stadgar som finns i underlaget för årsstämman. Underlaget finns att läsa under fliken Om -> Årsmöte.

 

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna!
 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Art Dance